Konsultacje społeczne dot. LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2027, zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysów, lokalnych leaderów, rolników, przedstawicieli instytucji publicznych o przekazanie swoich opinii oraz propozycji zmian.

Powyższy dokument, w wersji obowiązującej znajduje się w zakładce PS WPR 2023-2027 -> dokumenty aktualne -> LSR wraz z załącznikami

Lokalna Strategia Rozwoju PS WPR 2023-2027 – LSR

Swoje uwagi i opinie mogą państwo do nas zgłaszać do dnia 01 lipca 2023 r. (poniedziałek) :

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
  • telefonicznie: 22-715-79-54

  • mailowo: lgd@vp.pl


Aktualizacja LSR ma na celu doprecyzowania funduszy z jakich LGD i inne podmioty zamierzają skorzystać w nowej perspektywie finansowej Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2024-2029.

Swoje uwagi mogą państwo zgłaszać na formularzu uwag do LSR.

Formularz uwag do LSR – formularz