Konsultacje społeczne

Szanowni mieszkańcy, informujemy że możecie państwo składać osobiście do biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, w godz. 8-16, swoje propozycję dot. kierunków rozwoju naszego LGD oraz propozycji planowanych operacji do realizacji w nadchodzącej perspektywie finansowej PROW 2023-2027.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2016-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na wasze pomysły i propozycję czekamy do 30 września 2022 r.