Dofinansowanie na wsparcie przygotowawcze przyznane dla LGD Perły Mazowsza

Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w dniu 07 lipca 2022r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisała umowę na wsparcie przygotowawcze w kwocie 74 000,00 zł.

Dofinansowanie przyznano na opracowanie i przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która obejmować będzie zakres działań LGD na rzecz samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ogółu aktywizacji i rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Wsparcie to, realizowane będzie w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 II nabór wniosków o przyznanie pomocy.