Walne Zebranie Członków!!!

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §18 ust 3 pkt f  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w Sali 106 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie (w przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godz.  11:30).