Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl

Szanowni państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuję kampanie informacyjną pod nazwą “Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Szczegóły na stronie www.polskiebazarek.pl