Szkolenie on-line 12.04.2021r.

W związku z ograniczeniami związanymi z organizowaniem tradycyjnych spotkań i zgromadzeń, zdecydowaliśmy, że spotkania szkoleniowo-informacyjne oraz konsultacje indywidualne zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

Bezpłatne szkolenie dla osób, które chcą wziąć udział w naborze:

1/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej
2/2021 – Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej
3/2021 – Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej

zaplanowaliśmy na najbliższy poniedziałek – 12 kwietnia, godz. 10.00 z wykorzystaniem aplikacji Skype.

Wszystkich chętnych którzy chcą wziąć udział w spotkaniu prosimy o zapisywanie się drogą mailową pod adresem lgd@vp.pl

Zapraszamy także do skorzystania z konsultacji indywidualnych, które rozpoczniemy 12 kwietnia.