Konsultacje społeczne

Szanowni mieszkańcy, informujemy że możecie państwo składać osobiście do biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, w godz. 8-16, swoje propozycję dot. kierunków rozwoju naszego LGD oraz propozycji planowanych operacji do realizacji w nadchodzącej perspektywie finansowej PROW 2023-2027.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2016-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na wasze pomysły i propozycję czekamy do 30 września 2022 r.

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania (LGD) obejmuje gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD „Perły Mazowsza” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Perły Mazowsza”, adres: Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111), 05-555 Tarczyn. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.        

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY – KLIKNIJ TUTAJ


Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna. Strategia będzie obejmowała lata 2023-2027.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” serdecznie zaprasza mieszkańców, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW, samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych, na spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

Spotkania odbędą się :

  • 20.09.2022 r. – Gmina Konstancin-Jeziorna – ul. Piaseczyńska 77, godz. 10:00, Sala posiedzeń rady miejskiej
  • 20.09.2022 r. – Gmina Góra Kalwaria – ul. 1 Maja 1, godz. 13:00, Sala ślubów w ratuszu miejskim
  • 21.09.2022 r. – Gmina Prażmów – ul. P. Czołchańskiego 1, godz. 10:00, Sala konferencyjna
  • 21.09.2022 r. – Gmina Tarczyn – ul. J. Stępkowskiego 17, godz. 13:00, Sala 106 GOK

W trakcie zebrania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Jeżeli chcecie mieć Państwo  wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD , jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was.

Serdecznie Zapraszamy!!!