Zgłaszaj, głosuj i wygrywaj nagrody!

pmStowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania oraz gminy powiatu piaseczyńskiego zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie „Perły Mazowsza 2015”.

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie: najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie oraz najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych – przy aktywnym udziale mieszkańców poszczególnych gmin.

W konkursie mogą brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne, które do dnia 23 grudnia br. wypełnią formularz lub ankietę dostępną na stronie www.przegladpiaseczynski.pl.
Wypełniony formularz lub ankietę należy wrzucić do urny znajdującej się na półpiętrze Urzędu Gminy Lesznowola.

Zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie.

pm-260x166-ok