Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, zaprasza członków Stowarzyszenia oraz wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022r. (środa) o godzinie 11:00 w sali nr 106, Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowksiego 17.