Spotkanie informacyjne – Góra Kalwaria

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące działań: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-Małe Projekty”. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Odnowa i rozwój wsi”. Spotkanie odbędzie się dn. 3 VI 2014 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria w Sali Konferencyjnej