Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szanowni państwo, zgodnie z wytyczną numer 10/1//2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2022 roku, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Obszaru Lokalnej Grupy Działania “Perły Mazowsza”.

Raport z ewaluacji zewnętrznej – raport