Pozyskaliśmy dofinansowanie!!!

Miło jest nam poinformować, że Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania pozyskała dofinansowanie na realizację zadania “Tańce ludowe w edukacji przedszkolnej” w kwocie 10 000,00 pln.

Łączna kwota zadania, z wymaganym wkładem własnym to 11 200,00 pln.

W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie m.in: 26 strojów ludowych, 6 gier stymulacyjnych oraz zorganizowany zostanie warsztat nauki tańca ludowego dla przedszkolaków.

“Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka