Konsultacje społeczne – program i terminy

konsultacje spoleczneKONSULTACJE SPOŁECZNE w ramach PROW: OPRACOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA NA LATA 2014-2020”

Program:
– Przedstawienie działalności i struktury LGD Perły Mazowsza.
– Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.

 


– Przedstawienie Planu włączania społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
– Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD Perły Mazowsza.
– Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
– Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
– Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
– Wypełnianie ankiet przez uczestników konsultacji.

ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (pdf) – kliknij i pobierz

ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (doc) – kliknij i pobierz