Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027 !

Szanowni mieszkańcy!!!

Trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza na lata 2023-2027. Nasze Stowarzyszenie opracowuję nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027. Strategia LGD będzie finansowana z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

W ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Perły Mazowsza ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące jej kluczowych elementów oraz kształtu. Poniżej zamieszczono wersję LSR którą poddajemy pod proces konsultacji społecznych.

Lokalna Strategi Rozwoju -> LSR

Liczymy na państwa sugestie i uwagi, gdyż środki przeznaczone do wydatkowania na lata 2023 – 2027 mają za zadanie posłużyć lokalnej społeczności obszaru LGD Perły Mazowsza.

Uwagi mogą państwo składać: mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupie Działania. Na państwa sugestię czekamy do 31 maja 2023 roku.

lgd@vp.pl
05-555 Tarczyn, ul. J.Stępkowskiego 17/111
22-715-79-54