Artykuł – informacje o LSR

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją umowy ramowej dotyczącej perspektywy finansowej I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność na lata 2023-2027, zobligowana jest do realizacji harmonogramu planu komunikacji z lokalną społecznością, w związku z powyższym zamieszczamy artykuł zawierający materiały informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalną Strategie Rozwoju.

Artykuł zawierający materiały informacyjne o LSR – Artykuł

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – LSR