Unijna dotacja

Unijna dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn,Prażmów – Lokalna Grupa Działania

Powołana z inicjatywy burmistrza Tarczyna Barbary Galicz LGD pozyskała ok. 2,8 mln zł unijnej dotacji. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę Lokalnych Grup Działania (LGD), które otrzymają środki finansowe na realizację przygotowanych wcześniej Lokalnych Strategii Rozwoju

– To duży sukces wszystkich, którzy zaangażowali się w proces tworzenia naszego Stowarzyszenia, przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obu gmin oraz umiejętne wypełnienie wniosku aplikacyjnego i opracowanie kilkudziesięciu załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowania – podkreśla Barbara Galicz, która od początku koordynowała wszystkie wymienione działania.

Dofinansowanie dla LGD mającej siedzibę w Tarczynie zostało przyznane na lata 2009-2014 (licząc terminy rozliczenia poszczególnych zadań). W tym okresie na obszarze gmin Tarczyn i Prażmów będą realizowane projekty mające na celu modernizację lokalnej infrastruktury, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małe projekty. Wszystko to ma koordynować LGD w Tarczynie. Właśnie do niej, celem realizacji wspomnianych projektów, będą składane wnioski o dotacje od różnych podmiotów z terenu gmin Tarczyn i Prażmów. Wskutek tego region uzyska z pewnością istotne wsparcie finansowe. Stowarzyszenie otrzyma także pieniądze na swoje wydatki organizacyjno-administracyjne. Co więcej, przewidziane jest również wdrażanie projektów współpracy.

Leader, będący jedną z części unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju tychże obszarów, realizowanym przez lokalne grupy działania. Polega na opracowaniu przez miejscową społeczność Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących m.in. zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Osoby te tworzą partnerstwo zwane Lokalną Grupą Działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.