Zakres tematyczny naborów wniosków w ramach PROW

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach PROW, w dniach 3 – 17 września 2018 r., Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, przedstawia zakres tematyczny naborów, wraz z pulą dostępnych środków.

Spis naborów