Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD

Pracownicy biura LGD przedstawią:

  • plany LGD na lata 2016 – 2023;
  • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy;
  • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
  • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
  • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
  • harmonogram planowanych naborów wniosków.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur:

poniedziałek      17.06.2019r.       9:00 – 12:00

wtorek                  18.06.2019r.       9:00 – 12:00