Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD Perły Mazowsza

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD dotyczące naborów wniosków w ramach przedsięwzięć:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD

1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej

Pracownicy biura LGD przedstawią:

  • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania   wniosku o przyznanie pomocy;
  • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
  • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
  • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
  • wymagane dokumenty oraz załączniki

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur:

wtorek           13.08.2019r.          8:00 – 11:00

środa             14.08.2019r.           8:00 – 11:00