Ogłoszenie promujące i informujące o bieżącej działalność LGD Perły Mazowsza

LOGO2

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 

W roku 2019, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, planuje przeprowadzić nabory wniosków na następujące zakresy tematyczne:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD.

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: budowa, remont połączony z modernizacją w tym doposażenie placów zabaw.

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej .

1.4.1 Modernizacja w tym wyposażenie świetlic wiejskich .

1.4.2 Rozwój obiektów sportowo rekreacyjnych .

2.1.1 Promocja lokalnych produktów turystycznych lub walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru.

2.3.1 Rozwój obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, edukacyjnych i ścieżek rowerowych .

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD .

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD .

 

Ponadto w planach jest przeprowadzenie 8 spotkań szkoleniowo-informacyjnych, dotyczących zasad przyznawania pomocy, kryteria oceny wniosków, etapy oceny wniosków.

Cztery spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i proponowanych usprawnień, które w znacznym stopniu poprawią komunikacje miedzy biurem LGD a mieszkańcami.

Dystrybucja biuletynu, przewodnika i ulotek, informujących o bieżącej działalności LGD i harmonogramie naborów wniosków.

Zorganizowanie Kongresu Lokalnej Przedsiębiorczości, na którym zaprezentowane zostaną produkty lokalne, pochodzące od lokalnych producentów oraz pomoże nawiązać współpracę przedsiębiorcą.

 

12

Masz pomysł na biznes?

                                                                                             Chcesz rozwinąć działalność?

U nas znajdziesz na to środki unijne!

KWOTA WSPARCIA :     do 70 000 zł bezzwrotnej pomocy dla jednego beneficjenta.

POZIOM DOFNANSOWANIA:

  • 100% refundacji kosztów – podmiot podejmujący działalność gospodarczą, tworzący nowe miejsca pracy, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych
  • 70% refundacji kosztów  –         na rozwój, dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą
  • 63,63% refundacji kosztów – jednostki samorządu terytorialnego

 

* Grupy defaworyzowane to: osoby bezrobotne do 25 roku życia; osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia; kobiety wracające na rynek pracy; długotrwale bezrobotni (powyżej 24 miesięcy).

Jesteś zainteresowany?

Przyjdź już dziś, zadzwoń lub napisz i umów się na bezpłatną konsultację!

 

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555     Tarczyn

 Godziny pracy:

Pon.-Pt. godz. 8.00-16.00

tel. 22 727-81-16

fax 22 715-79-55

e-mail: lgd@vp.pl

Kierownik Biura LGD tel: 505-169-055

www.lgd-tp.pl

Znajdziesz nas również na facebooku

LOGO2