Informacja – dot. składania wniosków

Drodzy Wnioskodawcy,

Przypominamy, że pełną dokumentację naborową należy złożyć do nas w 2 jednakowych egzemplarzach papierowych. Dodatkowo wniosek wraz z biznesplanem dołączyć należy na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej (*.docx lub *.xlsx) oraz *.pdf.Przekazywana przez Państwa dokumentacja powinna być spięta np. w skoroszyt/segregator, a załączniki ułożone wg kolejności podanej we wniosku.

Złożenie dokumentów będzie możliwe poprzez wejście do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie od ulicy J. Stępkowskiego 17 (wejście główne).

W przypadku obsługi przez nas innego Wnioskodawcy, prosimy o oczekiwanie na swoją kolej przed budynkiem.

Podczas składania wniosków prosimy pamiętać o:

– Posiadaniu obowiązkowego zakrycia nosa i ust