INFORMACJA

Szanowni państwo, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania przypomina, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2019 r. (piątek), odbędzie się ostatnie już spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy oraz omówienia kryteriów oceny i wyboru operacji.

Obecność na szkoleniu oraz udział w doradztwie indywidualnym będzie dodatkowo punktowane!

Serdecznie zapraszamy!
Urząd Gminy w Prażmowie godz. 12.30 , Sala ślubów, 1 piętro.