Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl

Szanowni państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuję kampanie informacyjną pod nazwą “Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Szczegóły na stronie www.polskiebazarek.pl

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Mierzymy się ze strachem o nasze zdrowie i zdrowie naszych bliskich, a także musimy borykać się z wieloma ograniczeniami w życiu codziennym. Ucierpiała nasza gospodarka, a z ogromnymi trudnościami muszą zmagać się przedsiębiorcy w szczególności z branż turystyki, kultury czy gastronomii. Lockdown spowodował, że w tych sektorach przychody spadły nawet o 90%. Obecnie staramy się wracać do normalności, ale poprzedni ład ekonomiczny w dużym stopniu przeminął i trudno prognozować przyszłość. Ucierpiał nie tylko sektor prywatny, ale także jednostki sektora finansów publicznych, które już zauważają zmniejszone wpływy do budżetu.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu stanu rzeczy i ogłosiliśmy nabory na 6 różnych przedsięwzięć, żeby realnie pomóc podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Wnioski można było do nas składać w terminie 25.05-08.06.2020 r. i ogłoszenie naborów w tym terminie okazało się strzałem w dziesiątkę. Pomimo pracy zdalnej, dystansu społecznego, jaki należało zachować, konsultacji i szkoleń tylko w formie on-line złożono do nas aż 30 wniosków, z czego 25 zostało skierowanych do dofinansowania! Rozdysponowaliśmy środki na łączną kwotę 2 340 872,75 zł!

Jest nam bardzo miło, że mamy realny wpływ na poprawę jakości życia na naszym terenie, a nasze nabory cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Ogłoszone przez nas nabory dotyczyły uzyskania pomocy na przedsięwzięcia w zakresie:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD

– kwota do rozdysponowania:  98 618,98 zł

-wpłynęły dwa wnioski na łączną kwotę 98 617,00 zł

-dwa wnioski zostały wskazane do dofinansowania

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

– kwota do rozdysponowania:  198 945,47 zł

-wpłynęły trzy wnioski na łączna kwotę 197 064,27 zł

-trzy wnioski zostało wskazanych do dofinansowania

1.3.1.     Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej

– kwota do rozdysponowania:  581 510,28 zł

-wpłynęły dwa wnioski na łączna kwotę 581 497,72 zł

-dwa wnioski zostały wskazane do dofinansowania

2.1.1.     Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

– kwota do rozdysponowania:  450 905,23 zł

-wpłynęły cztery wnioski na łączna kwotę 450 893,75 zł

-cztery wnioski zostały wskazane do dofinansowania

2.2.1.     Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

– kwota do rozdysponowania:  480 000,00 zł

-wpłynęło sześć wniosków na łączna kwotę 452 800,00 zł

-sześć wniosków zostało wskazanych do dofinansowania

3.1.1.     Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

– kwota do rozdysponowania:  560 000,00 zł

-wpłynęło trzynaście wniosków

-jeden wniosek został wycofany

-osiem wniosków najwyżej punktowanych na łączną kwotę 560 000,00 zł zostało wskazanych do dofinansowania

Mamy nadzieję, że nasi Wnioskodawcy sprawnie podpiszą umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i z korzyścią dla wszystkich zrealizują swoje projekty.

Ponadto jako Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w 2020 roku:

  1. Zorganizowaliśmy w lutym konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian przez mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania w dokumentacji naborowej. Zmiany te, w głównej mierze dotyczyły kryteriów wyboru i oceny operacji;
  2. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji telefonicznych oraz indywidualnych;
  3. Został przeprowadzony warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Udział w nim, oprócz pracowników biura, wzięli również członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele sektora gospodarczego, samorządowego, rolnicy oraz mieszkańcy obszaru LGD Perły Mazowsza. Warsztat przeprowadzony został przez wyspecjalizowaną osobę. W trakcie warsztatu, w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Wszystkie pomysły i wnioski będą sukcesywnie wdrażane;
  4. Zaktualizowana została strona internetowa Stowarzyszenia. Dzięki nowemu, przyjaznemu interfejsowi sprawniej znajdą państwo interesujące Was informacje oraz aktualności;
  5. Zmienił się skład osobowy biura, od marca mamy nowego pracownika na stanowisku specjalisty ds. funduszy unijnych oraz współpracy.

Niestety z powodu pandemii wirusa COVID-19 zmuszeni byliśmy odwołać Galę Przedsiębiorczości Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić kiedy i czy na pewno zostanie przeprowadzona oficjalna ceremonia, natomiast gdy tylko podjęte zostaną decyzje, natychmiast państwa o tym poinformujemy.

Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o naszym projekcie współpracy „WALK – wspólnie, aktywnie. lokalnie, kulinarnie”, który realizowany będzie wspólnie z Bielskopodlaską Grupą Działania oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej. Projekt polegać będzie na stworzeniu strony internetowej ale o szczegółach poinformujemy po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.  Zaznaczamy, że warto poczekać na te informacje.

W kolejnych miesiącach w dalszym ciągu prowadzić będziemy doradztwo oraz konsultacje. Będziemy procedować projekt współpracy, monitorować rozwój sytuacji w związku z przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacją naborową oraz wiele innych.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo przypominamy, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy wraz z całą niezbędną dokumentacją upływa w dniu 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

Wnioski należy złożyć osobiście, poprzez wejście do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie od ulicy Juliana Stępkowskiego 17 (wejście główne). Dokumenty należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.