Wizyta litewskiej delegacji

Przedstawiciele gminy Tarczyn i LGD „Perły Mazowsza”, na czele z burmistrz Barbarą Galicz i Prezesem Janem Dębskim, gościli na początku czerwca członków litewskiej Lokalnej Grupy Działania RASEINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Litwini odwiedzili gminę Tarczyn w ramach wizyty studyjnej odbywanej po najciekawszych rejonach Polski. Celem ich podróży było poznanie historii zwiedzanych terenów, ale też przyjrzenie się z bliska projektom zrealizowanym z wykorzystaniem środków UE, w szczególności w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej “Wizyta litewskiej delegacji”

Obowiązek skłądania ankiet monitorujących dla beneficjentów PROW 2007-2013!!!

W związku z faktem, iż większość Beneficjentów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu tzw. “małych projektów” nie wypełnia zapisów podpisanych z Samorządem Województwa Mazowieckiego umów o pomoc finansową, dotyczących obowiązku składania do siedziby Samorządu Województwa ankiety monitorującej, zwracamy się do Beneficjentów, którzy zawarli umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o konieczności składania ww. ankiety zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy.

Czytaj więcej “Obowiązek skłądania ankiet monitorujących dla beneficjentów PROW 2007-2013!!!”

Piłkarskie perły w Tarczynie

Turniej piłki nożnej EURO PERŁY 2014 odbył się 23 czerwca 2014 r pod honorowym patronatem Burmistrzów Tarczyna, Góry Kalwarii, Konstancina Jeziornej i Wójta Prażmowa.Uczestnikami zawodów były reprezentacje szkół podstawowych z obszaru gmin: Tarczyn, Prażmów, Konstancin Jeziorna i Góra Kalwaria. W całodziennych zmaganiach wystartowało łącznie dziesięć drużyn. Cele turnieju to: popularyzacja sportu, promocja zdrowego trybu życia wyłanianie młodych talentów piłkarskich oraz integracja młodych piłkarzy z obszaru gmin wchodzących w skład LGD Perły Mazowsza.

Czytaj więcej “Piłkarskie perły w Tarczynie”

Promocja produktu regionalnego

Pod koniec maja (29.05) w Tarczynie odbyła się konferencja „Zdrowy, atrakcyjny, turystyczny produkt regionalny obszaru LGD Perły Mazowsza”, zorganizowana przez LGD Perły Mazowsza. W czasie konferencji, którą uroczyście otworzyli burmistrz Tarczyna Barbara Galicz oraz Prezes Zarządu LGD Jan Dębski, omawiane były takie zagadnienia jak: marketing i promocja zdrowego produktu regionalnego, ogólne założenia integrowanej produkcji oraz integrowanej ochrony roślin, czy też wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na rzecz rozwoju produktu regionalnego. Jako dobry przykład rozwoju zdrowego, atrakcyjnego, turystycznego produktu regionalnego została przedstawiona pasieka p. Zbigniewa Durajczyka oraz „Rancho pod bocianem” z miejscowości Przypki.

Czytaj więcej “Promocja produktu regionalnego”